Citatos apie turtų ir turto paslaptį iš psalmių ir patarlių

Citatos

Laisvai samdomas rašytojas ir mentorius, kuris mano straipsniais mėgsta keisti savo gyvenimą.

Atraskite keletą citatų, susijusių su turtu ir tapimu turtingu, iš Psalmių knygos ir Patarlių knygos.

Atraskite keletą citatų, susijusių su turtu ir tapimu turtingu, iš Psalmių knygos ir Patarlių knygos.

Vaizdas David Mark iš PixabayŠiame šiandieniniame pasaulyje mes buvome užprogramuoti manyti, kad turtus ir turtus sudaro tik milijonai dolerių. Būti turtingu vyru ar moterimi yra daug daugiau. Tai gali būti turtingas išminties, daug informacijos, išsilavinimo, žinių ar gerumo. Pažvelkime į psalmes ir patarles apie turto ir turtų perspektyvą.

Citatos iš Psalmių knygos

Truputis, kurį turi teisusis, yra geresnis už daugelio nedorėlių turtus. (Psalmė 37:16)

Nebijokite, kai kas taps turtingas, kai jo namų šlovė padidės, nes miręs jis nieko neatneš, jo šlovė nenužengs paskui jį. (Psalmė 49:16-17)

Nesitikėk priespauda ir nebūk tuščias plėšikavimu: jei turtai didėja, nekreipk į juos savo širdies. (Psalmė 62:10)

Tu įvedei mus į tinklą; tu uždėjai vargus ant mūsų strėnų. Tu privertei vyrus važiuoti virš mūsų galvų; Perėjome per ugnį ir vandenį, bet tu išvedei mus į turtingą vietą. (Psalmė 66:11–12)

Šlovinkite Viešpatį. Palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpaties, kuris labai džiaugiasi jo įsakymais. Jo palikuonys bus galingi žemėje, bus palaiminta teisiųjų karta. Turtai ir turtai bus jo namuose, ir jo teisumas amžinas. (Psalmė 112:1-4)

Savo lūpomis paskelbiau visus tavo burnos sprendimus. Aš džiaugiuosi tavo liudijimu, kaip ir visais turtais. (Psalmė 119:13-14)

Viešpatie, kokie įvairūs tavo darbai! išmintingai sukūrei juos visus: žemė pilna tavo turtų (Psalmyno 104:24).

citatos apie turtus ir turtus iš psalmių ir patarlių

Citatos apie turtus Patarlių knygoje

Turtai, įgyti iš tuštybės, sumažės, o kas renka darbu, padaugės. (Patarlių 13:11)

Geras žmogus palieka palikimą savo vaikų vaikams, o nusidėjėlio turtas atiduodamas teisiajam. (Patarlių 13:22)

Turtuolio turtas yra jo stiprus miestas ir kaip aukšta siena jo paties pasipūtimu. (Patarlių 18:11)

Turtas sukuria daug draugų; bet vargšas atskirtas nuo savo artimo. (Patarlių 19:4)

citatos apie turtus ir turtus iš psalmių ir patarlių

Citatos iš Patarlių knygos apie tai, kaip tapti turtingu

Aš myliu tuos, kurie mane myli; ir tie, kurie anksti manęs ieško, mane suras. Turtai ir garbė yra su manimi; taip, ilgalaikiai turtai ir teisumas. (Patarlių 8:17-18)

Vargšas tampa tas, kuris elgiasi su tingia ranka, o darbščiojo ranka daro turtingą. (Patarlių 10:4)

Viešpaties palaiminimas daro turtingą, ir jis neprideda prie to liūdesio. (Patarlių 10:22)

Nuolankumas ir Viešpaties baimė yra turtai, garbė ir gyvenimas. (Patarlių 22:4)

citatos apie turtus ir turtus iš psalmių ir patarlių

Kas neleis jums tapti turtingu

Turtai, įgyti iš tuštybės, sumažės, o kas renka darbu, padaugės. (Patarlių 13:11)

Ištikimas žmogus gaus palaiminimų, o kas skuba praturtėti, nebus nekaltas. (Patarlių 28:20)

Kas skuba tapti turtingas, turi piktą akį ir nemano, kad jį užklups skurdas. (Patarlių 28:22)

Tas, kuris slegia vargšą, kad padidintų savo turtus, ir tas, kuris duoda turtingiesiems, tikrai pritrūks. (Patarlių 22:16)

citatos apie turtus ir turtus iš psalmių ir patarlių

Citatos apie kontrastą tarp turtingųjų ir vargšų

Yra, kas daro save turtingu, bet nieko neturi; yra, kuris daro save vargšu, bet turi didelius turtus. (Patarlių 13:7)

Vargšas nekenčia net savo artimo, o turtuolis turi daug draugų. (Patarlių 14:20)

Vargšai naudoja maldavimus; bet turtingieji atsako grubiai. (Patarlių 18:23)

Kas mėgsta malonumus, bus vargšas, o kas myli vyną ir aliejų, nebus turtingas. (Patarlių 21:17)

Turtingieji ir vargšai susitinka: Viešpats yra jų visų kūrėjas. (Patarlių 22:2)

Turtingasis valdo vargšus, o skolininkas yra skolintojo tarnas. (Patarlių 22:7)

Geriau vargšas, kuris elgiasi savo teisumu, nei tas, kuris yra iškrypęs, nors ir turtingas. (Patarlių 28:6)

citatos apie turtus ir turtus iš psalmių ir patarlių

Daugiau išmintingų patarimų apie turtus

Turtai nepadeda rūstybės dieną, bet teisumas gelbsti nuo mirties. (Patarlių 11:4)

Kas pasitiki savo turtais, kris; o teisusis klestės kaip šakelė. (Patarlių 11:28)

Žmogaus gyvybės išpirka yra jo turtai, o vargšas negirdi priekaištų. (Patarlių 13:8)

Namai ir turtai yra tėvų paveldas, o protinga žmona yra iš Viešpaties. (Patarlių 19:14)

Geriau pasirinkti gerą vardą, o ne didelius turtus ir meilės malonę, o ne sidabrą ir auksą. (Patarlių 22:1)

Ar pažvelgsi į tai, ko nėra? nes turtai tikrai daro sau sparnus; jie skrenda kaip erelis į dangų. (Patarlių 23:5)

Ir pažinimo dėka kambariai bus pripildyti visų brangių ir malonių turtų. (Patarlių 24:4)

Juk turtai ne amžinai, o karūna išliks per kartas? (Patarlių 27:24)

Pašalinkite nuo manęs tuštybę ir melą: neduok man nei skurdo, nei turtų; pamaitink mane man patogiu maistu, kad nepasisotinčiau ir tavęs neišsižadėčiau ir nesakyčiau: kas yra Viešpats? ar nebūčiau vargšas, vogčiau ir nenaudočiau savo Dievo vardo. (Patarlių 30:8-9)